Lodrät eller inverterad text tolkades inte på rätt sätt

Ett fragment med tolkad text kan innehålla många fel om fragmentets orientering har feltolkats eller om texten i fragmentet är inverterad (t.ex. ljus text på mörk bakgrund).

Så här löser du problemet:

  1. I fönstret Bild markerar du området eller tabellcellen som nnehåller vertikal eller inverterad text.

  2. I fönstret Bild på panelen Områdesegenskaper (högerklicka i området och välj Områdesegenskaper så visas panelen) väljer du följande:
    • Vertikal (uppifrån-och-ner) eller Vertikal (nedifrån-och-upp) i listrutan Orientering listruta

      eller

    • Inverterad i listrutan Invertering listruta
  3. Starta om OCR-processen.

Finereader listpicture Lodrät eller inverterad text tolkades inte på rätt sätt Mer information finns i Justera områdestyper och områdeskanter.

Lodrät eller inverterad text tolkades inte på rätt sätt