Ingen streckkod hittades

Streckkodsområden markerar streckkoder som finns i ett dokument. Om dokumentet innehåller en streckkod som du vill återge som en sekvens av bokstäver och siffror istället för en bild, markerar du streckkoden och ändrar områdestypen till Streckkod.

Så här gör du för att ABBYY FineReader ska känna av streckkoder:

  1. Håll nedd Ctrl+Skift+Alt och markera ett område i fönstret Bild eller fönstret Zooma.
  2. Kör en bildtolkning.

Streckkodstyper som stöds i ABBYY FineReader 10…

Streckkodstyp Code 3 of 9
Check Code 3 of 9 
Code 3 of 9 without asterisk
Codabar
Code 93
Code 128
EAN 8
EAN 13
IATA 2 of 5
Interleaved 2 of 5
Check Interleaved 2 of 5
Matrix 2 of 5
Postnet
Industrial 2 of 5
UCC-128
UPC-A
UPC-E
PDF417
Aztec Code
Data Matrix

Obs! Standardstreckkodstypen är Automatisk igenkänning, vilket innebär att streckkodstyper identifieras automatiskt. Men alla streckkodstyper kan inte identifieras automatiskt, så ibland måste du välja en typ manuellt på panelen Områdesegenskaper.
Följande typer av streckkoder kan identifieras automatiskt i ABBYY FineReader: Kod 3 av 9, Kod 93, Kod 128, EAN 8, EAN 13, Postnet, UCC-128, UPC-E, PDF417.

Ingen streckkod hittades