Felaktigt teckensnitt i tolkad text eller några tecken har ersatts med “?” eller “□”

Om du ser ett “?” eller “□” istället för bokstäver i fönstret Text kan du kontrollera om teckesnitten som har valts för den tolkade texten innehåller alla tecken som behövs i din text.

Finereader listpicture Felaktigt typsnitt i tolkad text Mer information finns i Språk och teckensnitt.

Du kan ändra typsnittet i den tolkade texten utan att starta OCR-processen igen.

Så här ändrar du teckensnittet i ett litet dokument:

  1. Markera ett textfragment där en del tecken visas felaktigt.
  2. Högerklicka på markeringen och välj Egenskaper på snabbmenyn.
  3. På panelen Textegenskaper väljer du ett annat teckensnitt. Typsnittet i den markerade texten ändras.

Om du vill ändra teckensnitt i ett långt dokument där stilar har tillämpats:

  1. Gå till menyn Verktyg och välj Formatmallsredigeraren…
  2. I dialogrutan Formatmallsredigeraren väljer du en annan stil och ändrar teckensnittet.
  3. Klicka på OK. Typsnittet ändras i alla textfragment som använder den här formatmallen.

Viktigt! Om ett ABBYY FineReader-dokument har tolkats eller redigerats på en annan dator kan texten i dokumentet visas felaktigt på din dator. Om detta inträffar kontrollerar du att alla teckensnitt som har använts i dokumentet finns installerade på din dator.

Felaktigt typsnitt i tolkad text