Bilden identifierades inte

Bildområden markerar bilderna som finns i dokumentet. Du kan också använda bildområden för att markera de textfragment som du vill behandla som bilder (ABBYY FineReader utför ingen OCR på sådana områden). Om programmet inte identifierar en bild automatiskt använder du verktyget Bild för att rita ett bildområde runt bilden manuellt.

  1. I verktygsfältet högst upp i fönstret Bild väljer du verktyget Finereader picturetool Bilden identifierades inte och använder sedan musen för att rita en rektangel runt bilden på din bild.
  2. Starta om OCR-processen.

Du kan ändra alla områdestyper till Bild genom att högerklicka i området och välja Ändra områdets typ>Bild.

Finereader listpicture Bilden identifierades inte Mer information finns i Justera områdestyper och områdeskanter.

Bilden identifierades inte