Ändra textegenskaper

Under en automatisk dokumentanalys tolkas, ABBYY FineReader olika typer av områden på dokumentsidorna (t.ex. tabeller, bilder, text och streckkoder). Programmet analyserar också dokumentstrukturen och identifierar rubriker och andra layoutelement som sidhuvud och sidfot, bilder och diagramtexter osv.

Du kan ändra feldefinierade egenkaper manuellt i en del text- och tabellområden.

  1. Välj området i fönstret Bild eller fönstret Zooma och justera egenskaperna på panelen Områdesegenskaper i fönstret Bild.

    På panelen Områdesegenskaper kan du ställa in följande egenskaper:

  2. Anm:

    1. Använd knappen Finereader propertyrightarrow Ändra textegenskaper/Finereader propertyleftarrow Ändra textegenskaper om du vill bläddra åt vänster eller höger på egenskapspanelen om fönstret Bild inte är tillräckligt brett för att visa hela panelen med egenskaper.
    2. En del textegenskaper kan ändras på snabbmenyn som öppnas när du högerklickar på ett textområde.
  3. Starta om OCR-processen när du har gjort de ändringar som behövs.

Finereader listpicture Ändra textegenskaper Mer information finns i Justera områdesformer och områdeskanter.

Ändra textegenskaper