Spara i TXT

Så har sparar du text i TXT:

 • Gå till listrutan i huvudverktygsfältet och välj ett läge för att spara dokumentlayouter.
 • Klicka på Arkiv>Spara dokument som>Textdokument eller klicka på knappen Spara i huvudverktygsfältet. Klicka på pilen bredvid knappen Spara och välj ett format i listan. Om det inte finns ett passande format i listan klickar du på Spara i andra format… och väljer ett format i dialogrutan som öppnas.

Tips! Det finns fler alternativ för att spara i dialogrutan Alternativ: välj Verktyg>Alternativ…, klicka på fliken Spara och klicka på fliken TXT.
På den här fliken är alternativen för att spara grupperade i följande kategorier:

Textinställningar Teckenkodning
 


 • Behåll radbrytningar
  Bibehåller den ursprungliga indelningen i rader.
 • Infoga sidbrytningstecken (#12) som sidbrytning
  Sparar den ursprungliga sidindelningen.
 • Använd blankrad för att separera stycken
  Styckena avgränsas med tomma rader.
 • Behåll sidhuvud och sidfot
  Bevarar sidhuvuden och sidfötter i resultatdokumentet.

I ABBYY FineReader identifieras teckentabellen automatiskt. Om du vill ändra teckentabellen eller dess typ väljer du en teckentabell eller teckentabellstyp i listrutorna under Teckenkodning.

Spara i TXT