Spara i RTF/DOC/DOCX

Så här sparar du texten i RTF/DOC/DOCX:

 • Gå till listrutan i huvudverktygsfältet och välj ett läge för att spara dokumentlayouter.
 • Klicka på Arkiv>Spara dokument som>Microsoft Word-dokument eller klicka på knappen Spara i huvudverktygsfältet. Klicka på pilen bredvid knappen Spara och välj ett format i listan. Om det inte finns ett passande format i listan klickar du på Spara i andra format… och väljer ett format i dialogrutan som öppnas.

Tips! Det finns fler alternativ för att spara i dialogrutan Alternativ: välj Verktyg>Alternativ…, klicka på fliken Spara och klicka på fliken RTF/DOC/DOCX.
På den här fliken är alternativen för att spara grupperade i följande kategorier:

Retain layout Default paper size Textinställningar Bildinställningar Avancerat
 


Välj ett av alternativen nedan, beroende på hur du tänker använda det elektroniska dokumentet:

 1. Exakt kopia
  Skapar ett dokument med bibehållen formatering från originalet. Det här alternativet rekommenderas för dokument med komplex layout, t.ex. marknadsföringsmaterial. Observera att det här alternativet begränsar möjligheterna att ändra text och formatering i utdatadokumentet.
 2. Redigerbar kopia
  Skapar ett dokument med nästan samma formatering som originalet och samma textflöde, men med möjlighet till snabb och enkel redigering.
 3. Formaterad text
  Bibehåller teckensnitt, teckenstorlekar och stycken, men inte objektens exakta placering eller mellanrum. Den text som blir resultatet är vänsterjusterad. (Textriktning från höger till vänster blir högerjusterad.)

  Obs! Vertikal text ändras till horisontell i detta läge.

 4. Enkel text
  Till skillnad från läget Formatterad text behålls ingen formatering i detta läge.

Du kan välja vilken pappersstorlek som ska användas för att spara i formaten RTF, DOC, WordML och DOCX i listrutan Standardpappersstorlek.

Tips! Se till att den tolkade texten passar pappersstorleken genom att markera alternativet Öka pappersstorlek för att passa innehåll. Den lämpligaste pappersstorleken väljs automatiskt när ABBYY FineReader sparar.

 • Behåll sidhuvud och sidfot
  Bibehåller löpande titlar (sidhuvuden och sidfötter) i resultattexten.
 • Behåll sidbrytningar
  Bibehåller den ursprungliga sidindelningen.
 • Behåll radbrytningar
  Bibehåller den ursprungliga indelningen i rader.
 • Behåll text- och bakgrundsfärger
  Bibehåller bokstävernas ursprungliga färg.

  Obs! Word 6.0, 7.0 och 97 (8.0) har en begränsad text- och bakgrundspalett, och därför byts eventuellt de ursprungliga färgerna ut mot färger som finns i Word-paletten. I Word 2000 (9.0) eller senare versioner behålls samma färger som i källdokumentet fullt ut.

Dokument med många bilder kan bli väldigt stora. Du kan minska filstorleken genom att välja ett alternativ i gruppen Bildkvalitet.

Tips!

 • Om du vill ändra inställningarna för att spara bilden klickar du på Anpassa…. I dialogrutan Anpassade bildinställningar väljer du inställningar. Klicka sedan på OK.
 • Om du inte vill behålla bilder i den tolkade texten ska du avmarkera alternativet Behåll bilder.

De avancerade inställningarna visas om du klickar på gruppen Avancerat.

 • Markera otydliga tecken
  Välj detta alternativ om du vill redigera den tolkade texten i Microsoft Word istället för i fönstret Text i ABBYY FineReader. Alla osäkra tecken markeras i Microsoft Word-fönstret.

  Tips! Du kan ändra färgen på osäkra tecken på fliken Visa i dialogrutan Alternativ (Verktyg>Alternativ…).

 • Aktivera kompatibilitet med andra ordbehandlare
  Här skapas ett dokument som kan öppnas och redigeras i tidigare versioner av Microsoft Word och andra ordbehandlingsprogram som stöder formatet RTF.

Spara i RTF/DOC/DOCX