Spara i PDF

Så har sparar du text i PDF:

 • Gå till listrutan i huvudverktygsfältet och välj ett läge för att spara dokumentlayouter.
 • Klicka på Arkiv>Spara dokument som>PDF-dokument eller klicka på knappen Spara i huvudverktygsfältet. Klicka på pilen bredvid knappen Spara och välj ett format i listan. Om det inte finns ett passande format i listan klickar du på Spara i andra format… och väljer ett format i dialogrutan som öppnas.

Tips! Det finns fler alternativ för att spara i dialogrutan Alternativ: välj Verktyg>Alternativ…, klicka på fliken Spara och klicka på fliken PDF.
På den här fliken är alternativen för att spara grupperade i följande kategorier:

Default paper size Nedsparningsläge Bildinställningar Teckensnittsinställningar Säkerhet
 


I listrutan Standardpappersstorlek kan du välja den pappersstorlek som ska användas för att spara i PDF-format.

Välj ett av alternativen nedan, beroende på hur du tänker använda det elektroniska dokumentet:
 • Endast text och bilder
  Med detta alternativ sparas endast den tolkade texten och tillhörande bilder. Sidan kommer att vara fullt sökbar, och storleken på PDF-filen blir liten. Storleken på dokumentet som blir resultatet kan skilja sig något från originaldokumentets storlek.
 • Text över sidbilden
  Med detta alternativ sparar bakgrunden och bilderna i originalet, och den tolkade texten placeras över dessa. Vanligtvis kräver den här PDF-typen mer diskutrymme än Endast text och bilder. Det PDF-dokument som blir resultatet är helt sökbart. I vissa fall kan storleken på dokumentet som blir resultatet skilja sig något från originaldokumentets storlek.
 • Text under sidbilden
  Med detta alternativ sparas hela sidbilden som en bild och den tolkade texten placeras under bilden. Använd det här alternativet om du vill skapa ett dokument som ser nästan likadant ut som det originaldokumentet, och som är helt sökbart.
 • Endast sidbild
  Med det här alternativet sparar du en exakt kopia av originalet. Denna typ av pdf-dokument går knappt att skilja från originalet, men filen är inte sökbar.

 Några av följande alternativ visas, beroende på vilket läge för spara som du väljer:

 • Behåll text- och bakgrundsfärger
  Välj det här alternativet om du vill att typsnittets text och bakgrunden ska behållas när du sparar i PDF.
 • Behåll sidhuvud och sidfot
  Bevarar sidhuvuden och sidfötter i resultatdokumentet.
 • Aktivera PDF med taggar (kompatibelt med Adobe Acrobat 5.0 och senare)
  Välj det här alternativet om du vill lägga till PDF-taggar i det resulterande PDF-dokumentet.

  Utöver text och bilder kan PDF-filer innehålla information om dokumentstrukturen, till exempel logiska delar, bilder och tabeller. Den här informationen kodas med PDF-taggar. En PDF-fil som innehåller sådana taggar kan återströmmas för att passa olika skärmstorlekar och kan till exempel med fördel visas på handhållna enheter.

  Viktigt! Om det tolkade dokumentet innehåller text på hebreiska eller jiddisch kan du inte skapa en taggad PDF-fil.

 • Använd MRC (Mixed Raster Content)
  Välj det här alternativet om du vill behålla textens och bildernas visuella kvalitet i ett hårt komprimerat dokument.

Om dokumentet innehåller många bilder kan den resulterande filen bli väldigt stor. Du kan minska storleken genom att välja bildinställningar manuellt i gruppen Bildkvalitet

Tips!

 • Om du vill ändra inställningarna för att spara bilden klickar du på Anpassa…. I dialogrutan Anpassade bildinställningar väljer du inställningar. Klicka sedan på ОК.
 • Om du inte vill spara bilder i den tolkade texten ska du avmarkera alternativet Behåll bilder.

Du kan använda standardteckensnitten i Acrobat eller de teckensnitt som finns installerade i ditt system. Ange vilken teckenuppsättning som ska användas genom att välja något av följande i listrutan Teckensnitt:

 • Använd standardteckensnitt
  Om du väljer det här alternativet används standardteckensnitten från Acrobat: Times New Roman, Arial och Courier New.
 • Använd systemteckensnitt
  Om du väljer det här alternativet används de standardteckensnitt som finns installerade på din dator för PDF-filen.

Om du inte vill använda inbäddade teckensnitt i PDF-dokumentet ska du avmarkera alternativet Bädda in teckensnitt.

Du kan använda lösenord för att förhindra att PDF-dokumentet öppnas, skrivs ut eller redigeras av obehöriga:

Spara i PDF