Spara i Microsoft SharePoint

(endast för ABBYY FineReader Corporate Edition and ABBYY FineReader Site License Edition)

I ABBYY FineReader kan du spara tolkad text i en nätverksresurs – en webbplats, ett onlinebibliotek osv.

Så här sparar du tolkad text i Microsoft SharePoint:

  1. Välj menyn Arkiv och klicka på Spara i Microsoft SharePoint…
  2. I den dialogruta som öppnas skriver du filens namn, formatet, nätverksmappen där filen ska sparas och filalternativ.
  3. Klicka på Spara.

Viktigt!

  • Kontrollera att klientkomponenterna till Microsoft Office SharePoint Portal Server finns installerade på datorn och att webbklienten körs.
  • När du arbetar med adresser som http://Server/share går det inte att ersätta en fil som redan finns i nätverket.

Spara i Microsoft SharePoint