Spara i HTML

Så har sparar du text i HTML:

 • Gå till listrutan i huvudverktygsfältet och välj ett läge för att spara dokumentlayouter.
 • Klicka på Arkiv>Spara dokument som>HTML-dokument eller klicka på knappen Spara i huvudverktygsfältet. Klicka på pilen bredvid knappen Spara och välj ett format i listan. Om det inte finns ett passande format i listan klickar du på Spara i andra format… och väljer ett format i dialogrutan som öppnas.

Tips! Det finns fler alternativ för att spara i dialogrutan Alternativ: välj Verktyg>Alternativ…, klicka på fliken Spara och klicka på fliken HTML.
På den här fliken är alternativen för att spara grupperade i följande kategorier:

Retain layout Nedsparningsläge Bildinställningar Teckenkodning
 


Välj ett av alternativen nedan, beroende på hur du tänker använda det elektroniska dokumentet:

 • Flexibel layout
  Skapar ett dokument med bibehållen formatering från originalet. Resultatdokumentet är enkelt att redigera.
 • Formaterad text
  Bibehåller teckensnitt, teckenstorlekar och stycken, men inte objektens exakta placering eller mellanrum. Den text som blir resultatet är vänsterjusterad. (Textriktning från höger till vänster blir högerjusterad.)

  Obs! Vertikal text ändras till horisontell i detta läge.

 • Enkel text
  I detta läge behålls ingen formatering.

Använd CSS
Välj detta alternativ om du vill spara filen i formatet HTML 4, då dokumentlayouten kan behållas med hjälp av en formatmallstabell integrerad i HTML-filen.

 • Behåll radbrytningar
  Bibehåller den ursprungliga indelningen i rader.
 • Behåll text- och bakgrundsfärger
  Bibehåller bokstävernas ursprungliga färg.
 • Behåll sidhuvud och sidfot
  Bevarar sidhuvuden och sidfötter i resultatdokumentet.

Dokument med många bilder kan bli väldigt stora. Du kan minska filstorleken genom att välja ett alternativ i gruppen Bildkvalitet.

Tips!

 • Om du vill ändra inställningarna för att spara bilden klickar du på Anpassa…. I dialogrutan Anpassade bildinställningar väljer du inställningar. Klicka sedan på OK.
 • Om du inte vill behålla bilder i den tolkade texten ska du avmarkera alternativet Behåll bilder.

I ABBYY FineReader identifieras teckentabellen automatiskt. Om du vill ändra teckentabellen eller dess typ väljer du en teckentabell eller teckentabellstyp i listrutorna under Teckenkodning.

Spara i HTML