Spara i CSV

Så har sparar du text i CSV:

Tips! Det finns fler alternativ för att spara i dialogrutan Alternativ: välj Verktyg>Alternativ…, klicka på fliken Spara och klicka på fliken CSV.
På den här fliken är alternativen för att spara grupperade i följande kategorier:

Textinställningar Teckenkodning
 


  • Ignorera text utanför tabeller
    Sparar endast tabeller och ignorerar resten.
  • Infoga sidbrytningstecken (#12) som sidbrytning
    Sparar den ursprungliga sidindelningen.
  • Fältavgränsare
    Väljer tecken för avgränsning av datakolumner i CSV-filen.

I ABBYY FineReader identifieras teckentabellen automatiskt. Om du vill ändra teckentabellen eller dess typ väljer du en teckentabell eller teckentabellstyp i listrutorna under Teckenkodning.

Spara i CSV