Spara en bild av sidan

Så här sparar en eller flera bilder:

 1. Markera sidorna i fönstret Sidor,
 2. Välj menyn Arkiv och klicka på Spara bilder…
 3. I dialogrutan Spara bild som väljer du disken och mappen där filen ska sparas
 4. Välj att spara alla dokumentsidor eller bara markerade
 5. Välj bildformat som bilden ska sparas i.

  Viktigt! Om du väljer att spara flera sidor i samma fil ska du välja formatet TIF och markera Spara som en bildfil med flera sidor.

  Finereader listpicture Spara en bild av sidan Mer information finns i Bildformat som stöds.

 6. Ange filnamnet och klicka på Spara.

Så här sparar du ett eller flera områden:

 1. Markera områdena i fönstret Bild
 2. Välj menyn Arkiv och klicka på Spara bilder…
 3. I dialogrutan Spara bild som väljer du disken och mappen där filen ska sparas, och filformate disk and folder to save the file and the file format
 4. Välj Spara endast markerade områden.

  Tips! Detta alternativ är tillgängligt om bara en sida har markerats i fönstret Sidor.

 5. Ange filnamnet och klicka på Spara.

Tips! När du sparar kan du välja bildformat och komprimeringsmetod. Med bildkomprimering kan du minska filstorleken. Metoderna för bildkomprimering har olika komprimeringsgrader och grader av dataförlust. Två faktorer avgör valet av komprimeringsmetod: önskad bildkvalitet och filstorlek.

Välja en bildkomprimeringsmetod för formatet TIF…

I ABBYY FineReader kan du välja mellan följande komprimeringsmetoder:

 • ZIP – ingen dataförlust, används för bilder med stora områden i samma färg. Den här metoden används t.ex. för skärmdumpar och svartvita bilder.
 • JPEG – används för bilder i gråskala eller färg, t.ex. foton. Med denna metod blir komprimeringen tätare, men data förloras och bildkvaliteten försämras (skarpa kontorer och sämre färgåtergivning).
 • CCITT – ger ingen dataförlust och används för svartvita bilder som har skapats i grafikprogram, eller inlästa bilder. Komprimering med metoden CCITT Group 4 är en vanlig metod som används för i stort sett alla bilder.
 • Packbitar – ger ingen dataförlust och används för inlästa, svartvita bilder.
 • LZW – ger ingen dataförlust och används för grafik och gråskalebilder.

Spara en bild av sidan