Spara: Allmänt

På menyn Arkiv kan du välja olika metoder för att spara tolkad text och skicka den till olika program:

 • Arkiv>Spara FineReader-dokument
  Sparar det aktuella ABBYY FineReader-dokumentet. Både den tolkade texten och sidbilden sparas.
 • Arkiv>Spara dokument som
  Sparar den tolkade texten på hårddisken i det format som du väljer.
 • Arkiv>Skicka till
  Öppnar den tolkade texten i det program som du väljer. Ingen information sparas på disken.
 • Arkiv>Skicka markerade sidor till
  Öppnar de markerade sidorna i det program som du väljer. Ingen information sparas på disken.
 • Arkiv>Spara som Microsoft SharePoint
  Sparar den tolkade texten på en nätverksplats: en webbplats, en portal eller ett elektroniskt bibliotek.
 • Arkiv>e-post
  Skickar bilden eller den tolkade texten med e-post. I dialogrutan Skicka sidor med e-post väljer du alternativ för din e-postbilaga och klickar sedan på OK. Ett nytt e-postmeddelande skapas och bilden eller den tolkade texten bifogas meddelandet.
 • Arkiv>Skriv ut
  Skriver ut texten eller bilderna på de markerade sidorna i det aktuella ABBYY FineReader-dokumentet.

Program som stöds

 • Microsoft Word 2000 (9.0), 2002 (10.0), 2003 (11.0) och 2007 (12.0)
 • Microsoft Excel 2000 (9.0), 2002 (10.0), 2003 (11.0) och 2007 (12.0)
 • Microsoft PowerPoint 2003 (11.0) (med Microsoft Office-kompatibilitetspaketet för formaten Word, Excel och PowerPoint 2007) och 2007 (12.0)
 • Corel WordPerfect 10.0 (2002), 11.0 (2003), 12.0, 13.0 och 14.0
 • Lotus Word Pro 97 och Millennium Edition
 • OpenOffice.org 3.0, 3.1
 • Adobe Acrobat/Reader (5.0 och senare).

Obs! För bättre kompatibilitet rekommenderas du att installera de senaste uppdateringar och uppgraderingarna till programmen ovan.

Spara: Allmänt