PDF-säkerhetsinställningar

När du sparar en tolkad text i PDF-format kan du skydda innehållet i PDF-dokumentet:

 1. Med ett lösenord som krävs för att öppna dokumentet
 2. Med ett lösenord som krävs för att ändra eller skriva ut dokumentet eller kopiera information till ett annat program
 3. Med kodning

Lösenord och andra PDF-säkerhetsinställningar anges i dialogrutan PDF-säkerhetsinställningar.

Du kan öppna den genom att klicka på knappen PDF-säkerhetsinställningar… längst ned på fliken Spara>PDF i dialogrutan Alternativ (Verktyg>Alternativ…).

Lösenord för att öppna dokumentet Lösenord för att redigera och skriva ut dokumentet Kodningsnivå
 

Detta lösenord skyddar PDF-dokumentet mot obehörig åtkomst. Användaren måste ange lösenordet som har specificerats av författaren för att kunna öppna dokumentet.

Så här anger du ett lösenord som krävs för att öppna dokumentet:

 1. Välj Kräv lösenord för att öppna dokument
 2. Klicka på Finereader browsebutton PDF säkerhetsinställningar
 3. I dialogrutan Ange lösenord för öppning av dokument anger du ditt lösenord och bekräftar det.

Lösenordet som du har angett visas som punkter i fältet Lösenord för öppning av dokument i dialogrutan PDF-säkerhetsinställningar.

Lösenordet skyddar PDF-dokumentet mot obehörig redigering och utskrift, och mot kopiering till ett annat program. Användaren måste ange lösenordet som har specificerats av författaren för att kunna utföra en åtgärd.

Så här anger du ett lösenord som krävs för åtkomst till filens innehåll:

 1. Välj Begränsa utskrift och redigering av dokumentet och säkerhetsinställningar
 2. Klicka på Finereader browsebutton PDF säkerhetsinställningar
 3. I dialogrutan Ange lösenord för behörighet anger du ditt lösenord och bekräftar det.

Lösenordet som du har angett visas som punkter i fältet Lösenord för behörighet i dialogrutan PDF-säkerhetsinställningar.

Välj sedan vilka åtgärder som användare ska kunna utföra i PDF-dokumentet. Begränsningarna anges i gruppen Lösenord för behörighet.

 • Med objekten i listrutan Utskrift tillåten kan du tillåta eller förbjuda utskrift av dokumentet.
 • Med objekten i listrutan Ändringar tillåtna kan du tillåta eller förbjuda redigering av dokumentet.
 • Om alternativet Aktivera kopiering av text, bilder och annat innehåll är markerat kan användare kopiera innehållet i PDF-dokumentet (text och bilder) till Urklipp. Om du vill förbjuda sådana åtgärder ska du avmarkera det här alternativet.
 • Om alternativet Aktivera textåtkomst för skärmläsningsenheter är markerat kan användare ta skärmdumpar av det öppnade PDF-dokumentet. Om du vill förbjuda sådana åtgärder ska du avmarkera det här alternativet. Observera att det här alternativet endast är tillgängligt för PDF-dokument med minst 128 bitars kodning.

Med objekten i listrutan Krypteringsnivå kan du ange en kodningstyp för det lösenordsskyddade PDF-dokumentet.

Välj en av följande kodningsnivåer:

 • Låg (40 bitar) – kompatibelt med Adobe Acrobat 3.0 och senare anger en låg, 40-bitars kodning baserat på RC4-standard.
 • Hög (128 bitar) – kompatibelt med Adobe Acrobat 5.0 och senare anger en hög 128-bitars kodning baserat på RC4-standard, men användare av tidigare Adobe Acrobat-versioner kan inte öppna sådana PDF-dokument.
 • Hög (128 bitars AES) – kompatibelt med Adobe Acrobat 7.0 och senare anger en hög 128-bitars kodning baserat på AES-standard, men användare av tidigare Adobe Acrobat-versioner kan inte öppna sådana PDF-dokument.

PDF-säkerhetsinställningar