Spara resultatet

Tolkade texter kan sparas som en fil, skickas till andra program utan att sparas på disken, kopieras till Urklipp och skickas som e-postbilagor i de format som de går att spara i.

Spara resultatet