Snabbuppgifter för konvertering till ett Microsoft Word-dokument

På fliken Microsoft Word i fönstret Ny uppgift får du åtkomst till snabbuppgifter i ABBYY FineReader för konvertering av bilder av alla slag (inlästa dokument, digitalfoton, PDF- och bildfiler) till ett Microsoft Word-dokument för enkel redigering och användning.

Viktigt! Du måste ha Microsoft Word installerat på datorn innan du kan köra den här gruppen av uppgifter.

  1. Öppna menyn Dokumentspråk högst upp i fönstret och välj dokumentspråk.
  2. Välj konverteringsinställningar längst ned i fönstret:
  • Läge för att spara dokumentformat
  • Välj Behåll bilder om du vill spara bilderna som i måldokumentet.
  • Välj Behåll sidhuvud och sidfot om du vill spara sidhuvud och sidfot som i måldokumentet.
  1. Klicka på en knapp för att utföra motsvarande uppgift.
  • Läs in till Microsoft Word för att läsa in och konvertera ett pappersdokument.
  • Konvertera PDF/bild till Microsoft Word för att konvertera PDF-dokument och bildfiler.
  • Konvertera foto till Microsoft Word för att konvertera bilder från digitalfoton.
  1. När dokumentbehandlingen är klar öppnas ett nytt Microsoft Word-dokument med den tolkade texten som innehåll.

Viktigt! När du kör snabbuppgifter konverteras data som standard efter med programmets aktuella inställningar. Om du har ändrat inställningar i programmet måste du köra om uppgiften för att hämta den tolkade texten med de nya inställningarna.

Finereader listpicture Snabbuppgifter för konvertering till ett Microsoft Word dokument Mer information finns i Snabbuppgifter i ABBYY FineReader.

Snabbuppgifter för konvertering till ett Microsoft Word-dokument