Primära snabbuppgifter

På fliken Gemensamma i fönstret Ny uppgift får du åtkomst till de mest använda snabbuppgifterna i ABBYY FineReader.

 1. Välj dokumentspråk i listrutan Dokumentspråk i den övre delen av fönstret.
 2. Klicka på en knapp för att utföra motsvarande uppgift:
 • Läs in till Microsoft Word för att läsa in ett valfritt pappersdokument och konvertera det till ett Microsoft Word -dokument.
 • Läs in till Microsoft Excel för att läsa in ett valfritt pappersdokument och konvertera det till en Microsoft Excel-tabell.
 • Läs in till sökbar PDF-bild för att läsa in ett valfritt pappersdokument och konvertera det till ett Adobe PDF-dokument.
 • Läs in till bild för att läsa in ett valfritt pappersdokument och spara bilderna. När inläsningen är klar öppnas en dialogruta där du kan spara bilden i programmet.
  Finereader listpicture Primära snabbuppgifter Mer information finns i Bildformat som stöds.
 • Konvertera PDF/bild till Microsoft Word för att konvertera PDF-dokument och bildfiler till ett Microsoft Word-dokument.
 • Konvertera foto till Microsoft Word för att konvertera bilder från digitalfoton till ett Microsoft Word-dokument.
 1. Som resultat öppnas ett nytt dokument med den tolkade texten i det program du har valt. När uppgiften Läs in till bild är klar öppnas en dialogruta där du kan spara bilden.

Viktigt! När du kör snabbuppgifter konverteras data som standard efter med programmets aktuella inställningar. Om du har ändrat inställningar i programmet måste du köra om uppgiften för att hämta den tolkade texten med de nya inställningarna.

Finereader listpicture Primära snabbuppgifter Mer information finns i Snabbuppgifter i ABBYY FineReader.

Primära snabbuppgifter