Andra snabbuppgifter

På fliken Annat i fönstret Ny uppgift får du åtkomst till andra snabbuppgifter i ABBYY FineReader.

  1. Öppna menyn Dokumentspråk högst upp i fönstret och välj dokumentspråk.
  2. Klicka på en knapp för att utföra motsvarande uppgift.
  • Läs in till HTML-dokument för att läsa in ett valfritt pappersdokument och konvertera det till ett HTML-dokument.
  • Läs in till andra format för att läsa in ett valfritt pappersdokument och konvertera det till ett format som stöds.
  • Konvertera PDF/bild till Microsoft Excel för att konvertera PDF-dokument och bildfiler till ett Microsoft Excel-dokument.
  • Konvertera PDF/bild till andra format för att konvertera PDF-dokument och bildfiler till ett format som stöds i programmet.
  • Läs in för att läsa in ett pappersdokument.
  • Öppna för att öppna PDF-dokument och bildfiler.
  1. Beroende på uppgiften du har valt öppnas ett nytt dokument eller en dialogruta med alternativ för att spara. Om ett dokument öppnas, innehåller det den tolkade texten och bilderna läggs till i ett FineReader-dokument.

Viktigt! När du kör snabbuppgifter konverteras data som standard efter med programmets aktuella inställningar. Om du har ändrat inställningar i programmet måste du köra om uppgiften för att hämta den tolkade texten med de nya inställningarna.

Finereader listpicture Andra snabbuppgifter Mer information finns i Snabbuppgifter i ABBYY FineReader.

Andra snabbuppgifter