Snabbuppgifter i ABBYY FineReader

Vid dokumentbehandling i ABBYY FineReader används ofta samma körningssekvens, t.ex. inläsning och tolkning av ett dokument, och sedan sparas resultatet i ett visst format. För körning av de mest använda uppgifterna har ABBYY FineReader en funktion med snabbuppgifter, där den tolkade texten kan hämtas med ett enda klick.

Snabbuppgifter startas från fönstret Ny uppgift , som öppnas som standard efter laddning av programmet. Om fönstret Ny uppgift är stängt, klickar du på huvudverktygsfältet och klickar på knappen Ny uppgift.

Visa fönstret Ny uppgift…

Finereader quicktasks Snabbuppgifter i ABBYY FineReader
  1. I fönstret Ny uppgift väljer du en av uppgiftsflikarna:
  1. Välj språket som ska tolkas på menyn Dokumentspråk. Det finns fler alternativ (längst ned i fönstret) för automatiska uppgifter som används för konvertering av data till ett Microsoft Word-dokument eller Adobe PDF-dokument.
  2. Klicka på en knapp för att utföra motsvarande automatiska uppgift:

I ABBYY FineReader körs uppgifter baserat på de inställningar som har anpassats i dialogrutan Alternativ (Verktyg>Alternativ…).

Medan den automatiska uppgiften körs visas ett uppgiftskörningsfält med en förloppsindikator, en lista över stegen i den automiska uppgiften, tips och varningar.

Finereader taskautomationprogressbar Snabbuppgifter i ABBYY FineReader

Obs! Om du vill kunna tolka dokument med komplexa strukturer kan du anpassa och starta varje behandlingssteg manuellt. Mer information finns i ABBYY FineReader steg för steg.

I ABBYY FineReader finns det också ett alternativ för att skapa dina egna anpassade automatiska uppgifter, med steg som krävs för dina anpassade jobb. Mer information finns i Automatisk projekthantering i ABBYY FineReader.

Snabbuppgifter i ABBYY FineReader