Utskriftstyp

Vid tolkning av maskinskriven text eller fax kan OCR-kvaliteten förbättras genom att välja rätt utskriftstyp i dialogrutan Alternativ.

I de flesta dokument kan programmet känna igen rätt utskriftstyp automatiskt. För automatisk igenkänning av utskriftstypen måste alternativet Automatisk igenkänning vara markerat under Dokumentutskriftstyp i dialogrutan Alternativ ( Verktyg>Alternativ…> och sedan fliken Dokument). Du kan också ange utskriftstypen för ditt dokument manuellt om det behövs.

Finereader page frag typewrite Utskriftstyp Ett exempel på maskinskriven text: Alla bokstäver har samma bredd (jämför t.ex. “w” och “t”). För den här typen av text ska du välja Skrivmaskin.
Finereader page frag fax Utskriftstyp Exempel på text som har skapats med en faxmaskin. Som du ser i exemplet är bokstäverna inte tydliga på alla ställen, och det finns brus och förvrängningar i bilden. För den här typen av text ska du välja Fax.

Tips! När du är klar med tolkningen av maskinskriven text och fax måste du välja Automatisk igenkänning igen, för behandling av vanliga utskriftsdokument.

Utskriftstyp