Med hänsyn till viktiga egenskaper i ditt pappersdokument

Kvaliteten på OCR beror på källbildens kvalitet. Tänk på följande aspekter när du ska bestämma vilket resultat du vill ha av inläsningen:

  • Utskriftstyp
    Olika enheter kan ha använts för att skapa utskrivna dokument, t.ex. skrivmaskin eller fax. Tolkningskvaliteten på dessa dokument kan variera I detta avsnitt får du rekommendationer för val av rätt utskriftstyp.
  • Utskriftskvalitet
    OCR-kvaliteten kan försämras kraftigt av “brus” som ibland finns på dokument med låg utskriftskvalitet. I detta avsnitt får du rekommendationer för inläsning av sådana dokument.
  • Språk i dokumentet
    Ett dokument kan innehålla text på flera språk. I detta avsnitt får du rekommendationer för val av tolkningsspråk.

Med hänsyn till viktiga egenskaper i ditt pappersdokument