Kontrollera stavning

Du kan kontrollera ord med otydliga tecken i dialogrutan Stavningskontroll (Verktyg>Stavningskontroll…).

Visa mig dialogrutan Stavningskontroll…

Finereader checkspellingdialog Stavningskontroll

I den här dialogrutan väljer du att använda (eller inte använda) förslag på ändring av den aktuella förekomsten eller alla förekomster av ett ord i texten.

  • Klicka på Ignorera tom du vill hoppa över ordet utan att göra ändringar.
    Markeringen tas bort.
  • Klicka på Ersätt om du vill ersätta ordet med ett av förslagen på ändring.
  • Klicka på Lägg till… om du vill lägga till det markerade ordet i ordlistan.
    Nästa gång behandlas inte ordet som ett fel.

    Finereader listpicture Stavningskontroll Mer information finns i Egen ordlista: Lägga till och ta bort ord.

Tips! Om du vill anpassa stavningskontrollen klickar du på knappen Inställningar… i dialogrutan Stavningskontroll.

För teckenbaserade språk får du automatiskt förslag på tecken som ser liknande ut om en direktmatchning är otydlig.

Visa mig dialogrutan Stavningskontroll…

Finereader checkspellingdialogcjk Stavningskontroll
 

Stavningskontroll