Redigera hyperlänkar

ABBYY FineReader tolkar hyperlänkar och återskapar destinationsadresserna i resultatdokumentet. Identifierade hyperlänkar visas understrukna och med blå text.

När du visar det tolkade dokumentet i fönstret Text kan du hålla muspelaren över en hyperlänk, så visas adressen. Om du vill följa en hyperlänk väljer du Öppna hyperlänk på snabbmenyn eller trycker på Ctrl och klickar på hyperlänken.

Så här lägger du till, tar bort eller ändrar texten eller adressen i en hyperlänk:

 1. Markera hyperlänken i fönstret Text.
 2. Om du vill ta bort en hyperlänk högerklickar du på den och väljer Ta bort hyperlänk på snabbmenyn.
 3. Om du vill lägga till eller ändra en hyperlänk klickar du på Hyperlänk… på snabbmenyn eller klickar på Finereader button hyperlink Redigera hyperlänkar i huvudverktygsfältet högst upp i fönstret Text. I dialogrutan Redigera hyperlänk kan du göra följande:
 1. Ändra texten i fältet Text som ska visas.
 2. Välj/ändra typen av hyperlänk i gruppen Länk till:
 • Välj Webbsida om du vill länka till en sida på Internet.
  Gå till fältet Adress och ange protokoll och URL till sidan (t.ex. http://www.abbyy.com)
 • Välj Lokal fil om du vill länka till en fil.
  Klicka på Bläddra… om du vill bläddra till filen som hyperlänken ska peka på (t.ex. filen://D:/MyDocuments/ABBYY FineReaderGuide.pdf)
 • Välj E-postadress så att användaren kan skicka e-post till adressen i hyperlänken genom att bara klicka på hyperlänken.
  Gå till fältet Adress och ange protokoll och e-postadress (t.ex. mailto:office@abbyy.com).

Redigera hyperlänkar