Egen ordlista: Lägga till och ta bort ord

Om din text innehåller många specialtermer, förkortningar och egennamn kan du förbättra OCR-kvaliteten genom att lägga till dessa termer i en egen ordlista. För varje tillagt ord genereras alla möjliga ordformer automatiskt i ABBYY FineReader så att programmet säkert kan tolka det i alla former (plural, verb osv.).

Så här lägger du till ett ord i ordlistan medan du kontrollerar stavningen:

 1. I dialogrutan Stavningskontroll klickar du på Lägg till….
 2. I dialogrutan Grundform anger du följande information:

  • Del av talindata (Substantiv, Adjektiv, Verb, Oböjd)
  • Om ordet alltid skrivs med stora bokstäver väljer du Egennamn som alternativ
  • Ordets huvudform
 3. Klicka på OK. Dialogrutan Skapa paradigm öppnas.
  Du får frågor om möjliga former av ordet så att en paradigm av det nya ordet kan skapas i ABBYY FineReader. Klicka på Ja eller Nej om du vill svara på frågorna. Om du gör fel kan du klicka på knappen På nytt så upprepas frågan i ABBYY FineReader. Den skapade paradigmen visas i dialogrutan Paradigm.

  Viktigt! Paradigmer kan endast skapas för ord som har lagts till på följande språk: engelska, spanska, italienska, tyska (gammal och ny stavning), ryska, ukrainska och franska.

När du lägger till engelska ord har du alternativet att ange dem i oböjd form istället för att skapa en paradigm. På fliken Avancerat klickar du på Inställningar för stavningskontroll… och väljer Hoppa över att fråga efter ordformer (endast engelsk ordlista).

Så här lägger du till eller tar bort ett ord medan du visar ordlistan:

 1. Gå till menyn Verktyg och välj Visa ordlistor…
 2. I dialogrutan Välj ordlista väljer du språket som du vill ha och klickar på Visa…
 3. I dialogrutan Ordlista skriver du ett ord och klickar på Lägg till… eller markerar ett ord och klickar på Radera.

Om ordet redan finns i ordlistan får du ett meddelande om detta. Du kan då välja att visa ordets böjningsmönster. Om paradigmen är fel kan du skapa en ny paradigm genom att klicka på knappen Lägg till… i dialogrutan Lägg till ord.

Du kan importera egna ordlistor som har skapats i tidigare versioner av ABBYY FineReader (version 6.0, 7.0, 8.0 och 9.0 stöds).

 1. Gå till menyn Verktyg och välj Visa ordlistor…, välj språket du vill ha och klicka på Visa…
 2. I dialogrutan Ordlista klickar du på knappen Importera… och väljer sedan ordlistefilen som du vill importera (den måste ha filtillägget *.pmd, *.txt, eller *.dic).

Egen ordlista: Lägga till och ta bort ord