Använda stilar

Under texttolkningen tolkas även stilar och formatering som har använts i originaldokumentet. Stilarna och formateringen reproduceras i utdatadokumentet med generering av rätt stilhierarki. Vid behov kan du granska och redigera dokumentstilarna och skapa nya stilar för att formatera tolkad text i fönstret Text.

Så här använder du en formatmall på ett utvalt textavsnitt:

  1. Markera ett textstycke i fönstret Text.
  2. Välj Egenskaper på snabbmenyn.
  3. Välj en stil på den öppna panelen Textegenskaper i listan Stil.

Obs! När du sparar tolkad text som RTF, DOC eller DOCX behålls alla stilar.

Så här kan du ändra, skapa eller ta bort en stil:

  1. Gå till menyn Verktyg och välj Formatmallsredigeraren…
  2. Markera en stil i listan över tillgängliga alternativ i dialogrutan Formatmallsredigeraren. Till höger i dialogrutan visas de inställda stilarna (formatnamn, teckennamn, teckenstorlek, teckeneffekter, teckenavstånd och skalning). Du kan ändra de här inställningarna efter behov.
  3. Om du vill skapa en ny stil klickar du på knappen Ny. Den nya stilen läggs till i listan över tillgängliga stilar. Markera inställningarna som ska användas för den nya stilen till höger i dialogrutan.
  4. Om du vill ta bort alla stilar klickar du på Ta bort alla.

Använda stilar