Kontrollera och redigera tolkad text

När OCR-processen är klar visas den tolkade texten i fönstret Text, där den kan granskas och redigeras. I detta avsnitt får du veta hur du arbetar med tolkad text.

Kontrollera och redigera tolkad text