Välja riktning på tolkad text

I ABBYY FineReader identifieras textriktningen automatiskt under OCR-processen. Vid behov kan du justera riktningen på tolkad text manuellt.

  1. Gå till fönstret Text.
  2. Markera ett eller flera stycken.
  3. Klicka på Finereader textdirection Välja riktning på tolkad text i huvudverktygsfältet.

Obs! För teckenbaserade språk använder du alternativet Hieroglyfisk textriktning för att välja textriktning innan texttolkningen utförs. Mer information finns i Ändra textegenskaper.

Välja riktning på tolkad text