Tolka dokument på mer än ett språk

Med instruktionerna nedan får du hjälp att behandla ett dokument på både engelska och kinesiska.

 1. Inaktivera alternativen för automatisk analys och OCR.
 2. Välj Fler språk… i fönstret Sidor i listan Dokumentspråk. Välj Ange språk manuellt i dialogrutan Språkredigeraren och välj Kinesiska och Engelska i språklistan (mer information finns i Dokumentspråk).
 3. Läs in eller öppna bilder efter inaktivering av Känn igen sidorientering. Alternativet för att dela upp dubbla sidor ska bara användas om alla sidbilderna har rätt orientering Sidorna läggs till i det aktuella ABBYY FineReader-dokumentet efter körningen av kommandot.

  Viktigt! Se till att sidorna centreras ordentligt under inläsningen på skannerns glasyta. Om lutningen blir för stor kan texten feltolkas.

 4. Om du vill markera områden i bilden manuellt använder du verktygen för att justera områdesformer och områdeskanter.

  Obs! Om dokumentet har en enkel struktur kan du starta en automatisk layoutanalys. Klicka på knappen Finereader analyzetool Tolka dokument på mer än ett språk (Analys) eller tryck på Ctrl+E i verktygfältet i fönstret Bild.

 5. Om det finns områden i bilden med text på bara ett språk:
  1. Markera dessa områden.
  2. Markera språket i textområdet (kinesiska eller engelska) på panelen Områdesegenskaperl.

   Viktigt! Du kan endast ange språk för områden av samma typ. Om du väljer både text och tabell som område går det inte att ange språk.

  3. Vid behov kan du ange textriktningen på menyn Orientering (mer information finns i Lodrät eller inverterad text tolkades inte på rätt sätt).
  4. För texter på teckenbaserade språk har programmet ett urval textriktningar på menyn Hieroglyfisk textriktning (mer information finns i Ändra textegenskaper).
 6. Klicka på Tolka.

Tolka dokument på mer än ett språk