Icke-europeiska tecken som inte visas i textfönstret

Om ett teckenbaserat språk visas felaktigt i fönstret Text kanske du har valt läget Enkel text.

Så här ändrar du ett teckensnitt i läget Enkel text:

  1. Öppna dialogrutan Alternativ (Verktyg>Alternativ…).
  2. Gå till fliken Visa.
  3. Välj Arial Unicode MS på menyn Teckensnitt som används för att visa oformaterad text..
  4. Klicka på OK.

Om ingenting ändras i fönstret Text läser du: Felaktigt teckensnitt i tolkad text eller några tecken har ersatts med “?” eller “□”.

Icke-europeiska tecken som inte visas i textfönstret