Sidnumrering i ABBYY FineReader-dokument

Alla sidor i ett dokument numreras. Sidnummer visas i fönstret Sidor intill miniatyrbilderna av sidorna.

Så här lägger du till sidnumrering:

 1. Gå till fönstret Sidor och markera en eller flera sidor.
 2. Öppna snabbmenyn i fönstret Sidor och klicka på Numrera sidor.
 3. I dialogrutan som öppnas väljer du något av följande:
  • Numrera sidor
   Detta ändrar alla sidnummer i följd, med start från den markerade sidan.
  • Återställ ursprungliga sidnummer efter dubbelsidig inläsning
   Detta återställer den ursprungliga numreringen från källdokumentet om du har använt dokumentmataren för separat inläsning med först udda sidor och sedan jämna sidor.

   Viktigt! Minst 3 sidor med numrering i följd måste anges för den här åtgärden.

   Obs! Om du vill avbrya åtgärden väljer du Ångra “Återställ sidnummer efter dubbelsidig inläsning”.

 4. Klicka på OK.

Ordningen på sidorna i fönstret Sidor ändras till den nya numreringen.

Anm:

 1. Om du vill ändra numret på en sida klickar du på det numret i fönstret Sidor och anger det nya numret manuellt i fältet.
 2. Miniatyrer läget kan du enkelt ändra sidnumreringen på samma sätt genom att dra markerade sidor till en ny plats i dokumentet.

Sidnumrering i ABBYY FineReader-dokument