Kontroll och redigering

Tolkningsresultaten visas i fönstret Text. Osäkta tecken visas färgmarkerade i det här fönstret. Detta underlättar för att hitta eventuella fel och snabbt korrigera dem.

Du kan redigera utdatadokumentet direkt i fönstret Text eller med den inbyggda dialogrutan Stavningskontroll ( Alternativ…>Stavningskontroll…) där du kan bläddra mellan osäkta ord, hitta stavfel, lägga till nya ord i ordlistan och ändra ordlistespråk.
Finereader listpicture Kontroll och redigering Mer information finns i Kontrollera text i textfönstret, Kontrollera texten i dialogrutan Stavningskontroll.

I ABBYY FineReader kan du också justera formateringen av tolkad text.

Du kan redigera den tolkade texten i fönstret Text med knapparna i huvudverktygsfältet och på panelen Textegenskaper (med snabbmenyn i fönstret Text>Egenskaper).

Obs! Under OCR-processen i ABBYY FineReader identifieras formatmallarna i dokumentet automatiskt. Alla markerade formatmallar visas på panelen Textegenskaper. När du redigerar formatmallar kan du enkelt ändra formateringen av hela texten. Alla formatmallar spars i ABBYY FineReader när du sparar texten i RTF/DOC/DOCX.

Finereader listpicture Kontroll och redigering Mer information finns i Använda stilar och Kontrollera text i textfönstret.

 

Kontroll och redigering