Hämta en bild

Innan OCR-processen kan påbörjas måste ABBYY FineReader hämta en bild av dokumentet. Det finns flera sätt att skapa en bild, t.ex.:

 • Läsa in ett pappersdokument
 • Öppna en befintlig bild eller ett PDF-dokument
 • Ta en bild av en text
Läsa in pappersdokument Öppna bildfiler och PDF-dokument Ta en bild av en text med kamera
 


 1. Kontrollera att din skanner är inkopplad och starta den.

  Läs i dokumentationen till skannern hur den ska ställas in för att fungera korrekt. Installera programvaran som medföljde till skannern. Vissa skannermodeller måste slås på innan datorn slås på.

 2. Lägg sidan som ska läsas in i skannern. Om skannern har en automatisk dokumentmatare kan du lägga i flera sidor i skannern och behandla dokument med flera sidor.
 3. Klicka på Läs in eller välj Läs in sidor… på menyn Arkiv.

  Inläsningsdialogrutan öppnas. Välj inställningar och starta inläsningen. De inlästa sidorna läggs till i fönstret Sidor i ABBYY FineReader.

Tips! Normala kontorsdokument blir bäst inlästa i gråskala, med 300 dpi.

Kvaliteten på OCR-resultatet beror på källdokumentets kvalitet och de valda inläsningsalternativen. Låg bildkvalitet kan påverka tolkningsresultatet. Därför är det viktigt att justera inläsningsinställningarna och ta hänsyn till alla egenskaperna i indatadokumentet.

Finereader listpicture Hämta en bild Mer information finns i Hur du anger speciella egenskaper i ditt pappersdokument och Tips för bildhämtning.

Du kan öppna filer i PDF-format och tolka slutförda bildfiler (mer information finns i Bildformat som stöds).

Hur du öppnar en bild eller PDF-fil:

 • Öppna ABBYY FineReader och klicka på Öppna eller välj Öppna PDF-fil/bild… på menyn Arkiv.

  I dialogrutan väljer du Öppna bild:

  1. Välj en eller flera bilder.
  2. Ange ett sidintervall om det är ett dokument med flera sidor.
  3. Aktivera alternativet Känn igen sidorientering om du vill identifiera sidlayouten automatiskt när du öppnar bilder.
  4. Aktivera alternativet Dela dubbla sidor om du vill dela upp dubbla sidor i separata bilder automatiskt när du öppnar bilder.
  5. Aktivera alternativet Aktivera förbehandling av bild om du vill utföra en automatisk bildbehandling när du öppnar bilder.

  Obs! När sidbilder öppnas eller blir inlästa för första gången läggs de till i ett nytt FineReader-dokument som visas i fönstret Sidor. Senare, när sidbilderna öppnas eller blir inlästa, läggs de till längst ned i det öppna FineReader-dokumentet.

  Finereader listpicture Hämta en bild Med information finns i ABBYY FineReader-dokument.

 • I Utforskaren i Windows högerklickar du på bildfilen och väljer Öppna i ABBYY FineReader på snabbmenyn.
 • I Microsoft Outlook väljer du e-postmeddelandet med de bild- eller PDF-bilagor som du vill öppna och klickar på Finereader frbutton Hämta en bild i verktygsfältet. Välj en fil i dialogrutan.
 • I Microsoft Outlook eller Utforskaren i Windows drar du bildbilen som ska användas till huvudfönstret i ABBYY FineReader. Bilden läggs till i det aktuella ABBYY FineReader-dokumentet.

Obs! PDF-filens författare kan ha valt att begränsa åtkomsten till dokumentet. Författaren kan t.ex. skapa ett lösenord eller begränsa vissa funktioner, som att extrahera text och grafik. På grund av regler om upphovsrätt måste ABBYY FineReader fråga dig om lösenordet för att kunna öppna sådana filer.

Med ABBYY FineReader går det att utföra OCR på bilder som tagits med digitalkamera.

 1. Ta en bild av texten.

  Obs! Fotokvaliteten måste vara god om OCR-processen ska ge bra resultat.

  Finereader listpicture Hämta en bild Mer information finns i Fotografera dokument.

 2. Spara fotot på datorns hårddisk.
 3. Klicka på knappen Öppna eller välj Öppna PDF-fil/bild… på menyn Arkiv.

Hämta en bild