Att arbeta med ABBYY FineReader-dokument

I detta kapitel får du en översikt över ABBYY FineReader: hur du snabbt skapar ett elektroniskt dokument i ett format som lämpar sig för redigering och användning och hur du utför komplexa texttolkningsuppgifter som inte är standard.

Innehåll i kapitlet:

Mer information finns i Avancerade funktioner.

Att arbeta med ABBYY FineReader-dokument