Snabbtangenter

ABBYY FineReader har förinställda snabbtangenter (kortkommandon) till de kommandon som beskrivs nedan. Du kan även ställa in egna snabbtangenter i programmet.

Så här skapar du en genväg:

  1. Klicka på Verktyg>Anpassa…. Dialogrutan Anpassa verktygsfält och kortkommandon. öppnas.
  2. På fliken Snabbtangenter går du till fältet Kategorier och väljer en kategori.
  3. I fältet Kommandon ska du välja ett kommando som du vill skapa eller ändra snabbtangenter för.
  4. Klicka i fältet Tryck ner ny snabbtangent och tryck sedan på kombinationen av tangenter som ska utföra det valda kommandot.
  5. Klicka på Tilldela. Tangenterna som du har angett läggs till i fältet Nuvarande snabbtangent.
  6. Klicka på ОK för att spara ändringarna.
  7. Om du vill återställa snabbtangenterna till standardvärdena klickar du på Återställ (för en markerad kommandokategori) eller på Återställ alla (för alla snabbtangenter).
Arkiv-menyn
Kommando Snabbtangent
Läs in sidor… Ctrl+K
Öppna PDF-fil/bild… Ctrl+O
Nytt FineReader-dokument Ctrl+N
Öppna FineReader-dokument… Ctrl+Skift+N
Spara dokument som Ctrl+S
Spara bilder… Ctrl+Alt+S
Skicka FineReader-dokument med e-post Ctrl+M
Skicka sidbilder med e-post Ctrl+Alt+M
Skriv ut bild Ctrl+Alt+P
Skriv ut text Ctrl+P

Finereader backtotop Snabbtangenter Upp

Redigera-menyn
Kommando Snabbtangent
Ångra Ctrl+Z
Gör om Ctrl+Enter
Klipp ut Ctrl+X
Kopiera Ctrl+C
Ctrl+Insert
Klistra in Ctrl+V
Skift+Insert
Radera Ta bort
Markera allt Ctrl+A
Sök… Ctrl+F
Sök nästa F3
Ersätt… Ctrl+H

Finereader backtotop Snabbtangenter Upp

Visa-menyn
Kommando Snabbtangent
Visa sidfönster F5
Visa endast sidbild F6
Visa sidbild och sidtext F7
Visa endast sidtext F8
Visa zoomningsfönstret Ctrl+F5
Nästa fönster Ctrl+Tabb
Föregående fönster Ctrl+Skift+Tabb
Egenskaper… Alt+Enter

Finereader backtotop Snabbtangenter Upp

Dokument-menyn
Kommando Snabbtangent
Tolka Ctrl+Skift+R
Analysera layout Ctrl+Skift+E
Gå till nästa sida Alt+Nedpil
Page Up
Gå till föregående sida Alt+Uppil
Page Down
Gå till sida… Ctrl+G
Stäng aktuell sida Ctrl+F4

Finereader backtotop Snabbtangenter Upp

Sid-menyn
Kommando Snabbtangent
Läs sida Ctrl+R
Analysera sidlayout Ctrl+E
Redigera sidbild… Ctrl+Skift+C
Ta bort alla områden och text Ctrl+Delete
Ta bort text Ctrl+Skift+Delete
Sidegenskaper… Alt+Enter

Finereader backtotop Snabbtangenter Upp

Områden-menyn
Kommando Snabbtangent
Läs in område Ctrl+Skift+B
Ändra områdestyp till tolkningsområde Ctrl+1
Ändra områdestyp till text Ctrl+2
Ändra områdestyp till tabell Ctrl+3
Ändra områdestyp till bild Ctrl+4
Ändra områdestyp till streckkod Ctrl+5

Finereader backtotop Snabbtangenter Upp

Verktyg-menyn
Kommando Snabbtangent
Automatiseringsverktyg… Ctrl+T
Hot Folder… Ctrl+Skift+H
Visa ordlistor… Ctrl+Alt+D
Språkredigerare… Ctrl+Skift+L
Mönsterredigerare… Ctrl+Skift+A
Stavningskontroll… Ctrl+F7
Nästa fel Skift+F4
Föregående fel Skift+F5
Alternativ… Ctrl+Skift+O

Finereader backtotop Snabbtangenter Upp

Hjälp-menyn
Kommando Snabbtangent
Hjälp med ABBYY FineReader 10 F1

Finereader backtotop Snabbtangenter Upp

Allmänt
Kommando Snabbtangent
Gör markerat textstycke fetstilt Ctrl+B
Gör markerat textstycke kursiverat Ctrl+I
Stryk under markerat textstycke Ctrl+U
Markera tabellceller Riktningsknappar
Välj fönstret Sidor Alt+1
Välj fönstret Bild Alt+2
Välj fönstret Text Alt+3
Välj fönstret Zooma Alt+4

Finereader backtotop Snabbtangenter Upp

Snabbtangenter