Använda hjälp för ABBYY FineReader

Tangentkommandon för fönstret Hjälp

Om du vill Tryck på
Visa fönstret Hjälp F1
Växla mellan hjälpavsnittet och rutorna Innehåll, Sök och Index F6
Visa menyn Alternativ om du vill använda kommandon i hjälpverktygsfältet Alt+O
Dölj eller visa rutan med flikarna Innehåll, Sök och Index Alt+O, och tryck sedan på T
Visa föregående visat avsnitt. ALT+O och tryck sedan på B om du vill gå bakåt och F om du vill gå framåt
Gå tillbaka till den angivna hemsidan Alt+O, och tryck sedan på H
Förhindra att ett hjälpavsnitt öppnas i fönstret Hjälp (användbart om du vill hindra att en webbsida hämtas) Alt+O, och tryck sedan på S
Öppna dialogrutan Internetalternativ i Microsoft Internet Explorer, där du kan ändra inställningar för hjälpmedel Alt+O, och tryck sedan på I
Uppdatera avsnittet (när du visar en webbsida) Alt+O, och tryck sedan på R
Skriv ut alla avsnitt i aktuell bok eller endast det valda avsnittet. Alt+O, och tryck sedan på P
Stäng fönstret Hjälp Alt+F4

Finereader backtotop Använda hjälp för ABBYY FineReader Upp

Använda rutorna Innehåll, Index och Sök

Tryck på F6 om du vill växla mellan hjälpavsnittet och rutorna Innehåll, Sök och Index

Om du vill Tryck på
Växla till nästa flik CTRL+TABB
Växla till fliken Innehåll Alt+C
Växla till fliken Sök Alt+S
Växla till fliken Index Alt+N
Öppna markerad bok eller markerat hjälpavsnitt Retur
Markera nästa bok eller hjälpavsnitt Nedåtpil
Markera föregående bok eller hjälpavsnitt Uppåtpil
Visa en snabbmeny Skift+F10

Finereader backtotop Använda hjälp för ABBYY FineReader Upp

Använda ämnesrutan

Tryck på F6 om du vill växla mellan rutorna Innehåll, Sök, Index och hjälpavsnittet.

Om du vill Tryck på
Gå till nästa hjälpavsnitt Alt+högerpil
Gå till föregående hjälpavsnitt Alt+vänsterpil
Markera nästa dolda text eller hyperlänk Tabb
Markera föregående dolda text eller hyperlänk Skift+Tabb
Utföra åtgärden för den markerade dolda texten eller hyperlänken Retur
Rulla till början eller slutet av ett hjälpavsnitt Uppåtpil eller nedåtpil
Rulla till början eller slutet av ett hjälpavsnitt i stora steg Page Up eller Page Down
Gå till början eller slutet av ett hjälpavsnitt Home eller End
Skriva ut aktuellt hjälpavsnitt Ctrl+P
Markera hela hjälpavsnittet Ctrl+A
Kopiera de markerade objekten till Urklipp Ctrl+C
Visa en snabbmeny Skift+F10

Finereader backtotop Använda hjälp för ABBYY FineReader Upp

Tangentkommandon för att bläddra bland sökresultat 

Om du vill gå till ett hjälpavsnitt använder du upp- och nedpilarna och trycker på ENTER, så öppnas avsnittet i hjälpfönstret.

Ändra utseende för ett hjälpavsnitt

  1. Välj Hjälp på menyn Hjälp.
  2. I fönstret Hjälp klickar du på Alternativ och sedan på Internetalternativ.
  3. Gå till fliken Allmänt och klicka på Hjälpmedel. Markera kryssrutan Ignorera färger som anges på webbsidor.
  4. Klicka på OK.
  5. Gör detta i dialogrutan Internetalternativ:
    • Om du vill ändra färg på bakgrunden eller texten i hjälpen klickar du på fliken Allmänt, klickar på Färg och markerar de alternativ som du vill ha.
    • Om du vill ändra teckensnittet i hjälpen går du till fliken Allmänt, klickar på Teckensnitt och markerar de alternativ som du vill ha.

Obs! Om du ändrar teckensnitt och bakgrundsfärg i hjälpavsnitten i fönstret Hjälp, ändras även teckensnittet och bakgrundsfärgen som visas på webbsidorna i Microsoft Internet Explorer.

Finereader backtotop Använda hjälp för ABBYY FineReader Upp

Använda hjälp för ABBYY FineReader