Aktivering av ABBYY FineReader

När du har installerat ABBYY FineReader 10 ska du aktivera programmet innan du kan köra det i fullständigt läge. I begränsat läge är vissa funktioner inte tillgängliga. De funktioner som inte är tillgängliga kan variera från version till version och från land till land.

Med den integrerade aktiveringsguiden får du hjälp att aktivera programmet på några minuter. Aktiveringsguiden hjälper dig att skicka data som krävs för att aktivera din utgåva till ABBYY, och du får en aktiveringskod i retur.

Så här aktiverar du ABBYY FineReader:

 1. Gå till menyn Hjälp och välj Aktivera ABBYY FineReader….
 2. Följ anvisningarna i aktiveringsguiden.

  Om du väljer att aktivera programmet via telefon, fax eller e-post anger du bara aktiveringskoden eller anger sökvägen till aktiveringsfilen i motsvarande dialogruta i aktiveringsguiden.

När du har aktiverat programmet kan du köra ABBYY FineReader på datorn i fullständigt läge.

Mer om aktiveringsmetoder:

 • Över Internet
  Aktiveringen utförs automatiskt och tar bara några sekunder. För detta krävs en aktiv uppkoppling till Internet.
 • Med e-post
  Du uppmanas av programmet att skicka ett e-postmeddelande till ABBYY med den information som behövs för att aktivera ABBYY FineReader. E-postmeddelandet genereras automatiskt. Du får sedan ett svarsmeddelande med en aktiveringskod.

  Viktigt! Ändra inte något i ämnesfältet och brödtexten i det genererade e-postmeddelandet, så får du snabbt svar från e-postroboten.

 • Per telefon
  Välj ditt land i motsvarande dialogruta i aktiveringsguiden. Guiden visar telefonnumren till närmaste ABBYY-kontor eller -partner. Skicka det serienummer och produkt-ID som visas i aktiveringsguiden till den som är ansvarig för teknisk support.

  Viktigt! Aktiveringskoderna kan vara långa och ta lite tid att läsa upp på telefon.

Aktiveringsguiden i ABBYY FineReader genererar en unik parameter med ett produkt-ID. Parametern genereras av datorns konfigurationsdata vid tidpunkten för aktiveringen. Parametern innehåller inte några personuppgifter eller information om datormodell, installerad programvara, användarinställningar eller lagrade data. Utöver produkt-ID överförs också serienumret, produktnamnet, produktversionen och gränssnittsspråket i ABBYY FineReader till servern under aktiveringen. Denna information krävs för att välja rätt språk och innehåll i meddelandet om resultatet av aktiveringen. Informationen används inte i något annat syfte.

Du kan installera om ditt exemplar av ABBYY FineReader så många gånger du vill på den dator som programmet har aktiverats på utan att du behöver aktivera programmet på nytt. Aktiveringsguiden för ABBYY FineReader identifierar och accepterar ändringar av datorns konfiguration. Vid mindre uppgraderingar krävs ingen ny aktivering. Om du gör stora uppgraderingar av systemet (till exempel formaterar hårddisken eller installerar om operativsystemet) kan du behöva skaffa en ny aktiveringskod.

Aktivering av ABBYY FineReader