Zmena vlastností úlohy

Môžete meniť vlastnosti existujúcej úlohy.

Zmena vlastností existujúcej úlohy

  1. Zastavte úlohu, ktorej vlastnosti chcete zmeniť.
  2. Na paneli nástrojov aplikácie ABBYY Hot Folder kliknite na tlačidlo Upraviť. Otvorí sa dialógové okno Vlastnosti aplikácie ABBYY Hot Folder.
  3. Vykonajte potrebné zmeny a kliknite na tlačidlo OK.

Zmena vlastností úlohy