Vytváranie novej automatizovanej úlohy

 1. Spustite Správca automatizácií (Nástroje>Správca automatizácií…).
 2. Na paneli nástrojov Správca automatizácií kliknite na položku Nová a zadajte celý názov úlohy.
 3. Keď sa v ľavej strane okna otvorí dialógové okno Sprievodca automatizáciou, vyberte jeden z dostupných krokov. Vybratý krok sa zobrazí na pravej strane okna.

  Finereader taskautomationwizard Vytváranie novej automatizovanej úlohy
   
 4. Kroky sa pridajú do úlohy so štandardnými nastaveniami. Ak chcete zmeniť nastavenia krokov, jednoducho kliknite na možnosť Zmeniť….

  Finereader listpicture Vytváranie novej automatizovanej úlohy Podrobnosti sú uvedené v časti Kroky vlastných automatizovaných úloh.

  Ak chcete z úlohy odstrániť nepotrebné kroky, kliknite na tlačidlo Zmazať. Výber dostupných krokov závisí od toho, ktoré kroky boli vybraté predtým. Preto nie je možné zmazať všetky kroky samostatne. Napríklad, keď sa do úlohy pridá krok Rozpoznávanie, nie je možné z takejto úlohy odstrániť krok Analýza rozloženia strany. Ak chcete v takom prípade odstrániť krok, musíte najprv kliknúť na možnosť << Späť a vrátiť sa na krok, ktorý chcete odstrániť.

 5. Keď ste do automatizovanej úlohy pridali všetky potrebné kroky a vybrali ich nastavenia, kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Vytváranie novej automatizovanej úlohy