Protokol s výsledkami

Snímky, ktoré sa nachádzajú v priečinku Hot Folder, sa spracovávajú podľa vami definovaných nastavení. Aplikácia ABBYY Hot Folder si uchováva podrobný denník o všetkých operáciách.

Súbor denníka obsahuje nasledujúce informácie:

  • Názov úlohy a jej nastavenia
  • Chyby a výstrahy (ak nejaké sú)
  • Štatistiku (počet spracovaných strán, počet chýb a výstrah, počet neisto rozpoznaných znakov)

Aktivácia zaznamenávania do denníka:

  • Na paneli nástrojov aplikácie ABBYY Hot Folder kliknite na tlačidlo Finereader hfshowlog Protokol s výsledkami.

Denník sa uloží v textovom formáte (TXT) do rovnakého priečinka, v akom je uložený rozpoznaný text.

Otvorenie súboru denníka:

  1. V hlavnom okne aplikácie ABBYY Hot Folder vyberte úlohu, ktorú chcete preskúmať.
  2. Na paneli nástrojov kliknite na tlačidlo Zobraziť denník.

Poznámka: Ak nad stav vybratej úlohy umiestnite kurzor myši, zobrazí sa v kontextovom okne časť denníka.

Protokol s výsledkami