Inštalácia a spustenie aplikácie ABBYY Hot Folder

Aplikácia ABBYY Hot Folder sa štandardne nainštaluje na váš počítač spolu s programom ABBYY FineReader 10. Ak počas vlastnej inštaláciu zvolíte možnosť, že nechcete aplikáciu ABBYY Hot Folder nainštalovať, môžete túto aplikáciu nainštalovať neskôr. Postupujte pritom podľa nasledujúcich pokynov:

  1. Na paneli úloh systému Windows kliknite na Štart a potom vyberte možnosť Nastavenia>Ovládací panel.
  2. Dvakrát kliknite na ikonu Pridať alebo odstrániť programy v okne Ovládací panel.
  3. V zozname nainštalovaných programov vyberte položku ABBYY FineReader 10 a potom kliknite na možnosť Zmeniť.
  4. V dialógovom okne Vlastná inštalácia vyberte položku ABBYY Hot Folder.
  5. Riaďte sa ďalšími pokynmi inštalačného programu.

Spustenie aplikácie ABBYY Hot Folder

Aplikáciu ABBYY Hot Folder môžete spustiť viacerými spôsobmi:

  • Vyberte Štart>Všetky programy>ABBYY FineReader 10 a potom vyberte položku ABBYY Hot Folder alebo
  • V hlavnom okne programu ABBYY FineReader 10 vyberte Nástroje>Hot Folder… alebo
  • dvakrát kliknite na ikonu ABBYY Hot Folder na karte úloh Windows (táto ikona sa zobrazí po nastavení minimálne jedného priečinka Hot Folder).

Inštalácia a spustenie aplikácie ABBYY Hot Folder