Hlavné okno

Po spustení programu ABBYY Hot Folder sa otvorí hlavné okno. Na nastavenie, kopírovanie, odstraňovanie a spustenie úloh spracovania priečinka použite tlačidlá na paneli nástrojov. Pre každý priečinok môžete tiež zobraziť podrobné správy.

Finereader hfmainwindow Hlavné okno
 

Novú úlohu vytvoríte kliknutím na tlačidlo Nová v paneli nástrojov. Sprievodca aplikáciou ABBYY Hot Folder vás prevedie jednotlivými krokmi potrebnými na nastavenie priečinka Hot Folder.

Finereader listpicture Hlavné okno Podrobnosti sú uvedené v časti Vytváranie úlohy.

Poznámka:

 • Súbory s úlohami sa štandardne ukladajú do priečinka %Userprofile%\Local Settings\Application Data\ABBYY\HotFolder\10.00.
  (v operačných systémoch Microsoft Windows Vista, Windows 7 do priečinka %Userprofile%\AppData\Local\ABBYY\HotFolder\10.00).
 • Výsledky sa ukladajú do priečinka, ktorý určíte, keď nastavujete príslušnú úlohu. Aby sa v niektorých prípadoch predišlo strate už spracovaných súborov, program FineReader automaticky vytvorí v špecifikovanom priečinku podpriečinok, do ktorého sa budú priebežne ukladať dosiahnuté výsledky rozpoznávania (záloha). Podpriečinok bude pomenovaný takto:
  1. Hot Folder DD.MM.RRRR HH-MM-SS
   Ak opätovne spustíte úlohy, vytvorí sa podpriečinok s týmto názvom.
  2. Názov súboru(ČÍSLO)
   Podpriečinok s takýmto názvom sa vytvorí vtedy, keď už v určenom priečinku existuje súbor obsahujúci taký istý názov (aby sa súbory od seba odlíšili).

Na zobrazenie správ upozorňujúcich na dokončenie úlohy kliknite na paneli nástrojov na Finereader hfnotify Hlavné okno.
V automaticky otváranom okne nad panelom úloh systému Windows sa zobrazí správa s upozornením, že úloha bola dokončená.

Hlavné okno aplikácie ABBYY Hot Folder zobrazuje zoznam úloh nastavení. Pre každú úlohu sa zobrazí celá cesta k zodpovedajúcemu priečinku Hot Folder, aktuálny stav a naplánovaný čas spracovania.

Úlohy môžu mať nasledujúce stavy:

Stav Popis
Finereader hfstatusesprocessing Hlavné okno Spracovávanie Snímky v priečinku sa spracovávajú.
Finereader hfstatuseswaiting Hlavné okno Čakanie Čakanie na ukončenie predchádzajúcej úlohy.
Finereader hfstatusesone time proc Hlavné okno Naplánované Vybrali ste možnosť skontrolovať obrázky v priečinku Hot Folder len raz pri spustení. Čas spustenia je uvedený v stĺpci Čas ďalšieho spustenia.
Finereader hfstatusescontinuous proc Hlavné okno Sledovanie Program ABBYY FineReader bude v tomto priečinku spracovávať snímky postupne, ako budú prichádzať.
Finereader hfstatusespaused Hlavné okno Zastavené Spracovávanie bolo pozastavené používateľom.
Finereader hfstatusescompleted Hlavné okno Dokončené Spracovávanie snímok v tomto priečinku bolo dokončené.
Finereader hfstatusesfailed Hlavné okno Chyba Pri spracovávaní snímok v tomto priečinku sa vyskytla chyba. Program ABBYY FineReader nedokončil spracovanie úloh. Pre zistenie príčiny chyby zvoľte príslušný priečinok a kliknite na nástrojovej lište na tlačidlo Zobraziť denník.

Môžete uložiť ľubovoľnú úlohu pre budúce použitie:

 1. Na paneli nástrojov kliknite na Finereader hfexport Hlavné okno.
 2. Zadajte názov úlohy a cestu k úlohe.
 3. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Nahrajte skôr uložené úlohy:

 1. Na paneli nástrojov kliknite na Finereader hfimport Hlavné okno.
 2. Zvoľte požadovanú úlohu a kliknite na Otvoriť.

Hlavné okno