Správa automatizovaných úloh programu ABBYY FineReader

Automatizovaná úloha je v programe ABBYY FineReader označovaná skupina, resp. súbor pozostávajúci z po sebe nasledujúcich krokov. Každý krok zodpovedá jednej z fáz rozpoznávania dokumentu. Podobné akcie môžu byť pomocou úloh zautomatizované.

Správa automatizovaných úloh zahŕňa vytváranie, úpravu, spúšťanie a odstraňovanie vlastných automatizovaných úloh. Úlohy je možné spravovať prostredníctvom dialógového okna Správca automatizácií .

Dialógové okno Správca automatizácií otvoríte takto:

 • Vyberiete položku Správca automatizácií…, ktorá sa nachádza v ponuke Nástroje
 • Stlačte kombináciu klávesov Ctrl+T

V dialógovom okne Správca automatizácií sa zobrazia dostupné automatizované úlohy. Sem patria:

 • Rýchle úlohy programu ABBYY FineReader, ktoré sú označené znakom Finereader finereaderautomatedtask Správa automatizovaných úloh programu ABBYY FineReader.
  Tieto úlohy nie je možné ani zmazať, ani upravovať. Úlohu však môžete skopírovať a potom upraviť.
 • Vlastné automatizované úlohy sú označené znakom Finereader usertask Správa automatizovaných úloh programu ABBYY FineReader.
  Ak chcete zmeniť názov vlastnej automatizovanej úlohy, vyberte z kontextovej ponuky danej úlohy príkaz Premenovať….
 • Úlohy, ktoré z nejakého dôvodu nemožno spustiť na vašom počítači, sú označené Finereader errorstask Správa automatizovaných úloh programu ABBYY FineReader.
  Ak chcete odoslať rozpoznaný text do inej aplikácie, musí byť táto aplikácia v počítači nainštalovaná. Nie je možné vykonať úlohu, v ktorej je rozpoznaný text odoslaný do aplikácie, ktorá nie je na počítači nainštalovaná.

Na paneli nástrojov, ktorý sa nachádza vo vrchnej časti dialógového okna Správca automatizácií , sa nachádzajú tlačidlá, pomocou ktorých môžete vytvoriť, upraviť, kopírovať, odstrániť alebo spustiť vybratú úlohu.

Finereader taskautomationmanager Správa automatizovaných úloh programu ABBYY FineReader
 

Ak chcete začať spracovávať dokument na základe vybratej úlohy, kliknite na tlačidlo Spustiť alebo na tlačidlo Finereader runtask Správa automatizovaných úloh programu ABBYY FineReader, ktoré sa nachádza v dialógovom okne Správca automatizácií .

Finereader listpicture Správa automatizovaných úloh programu ABBYY FineReader Podrobnosti sú uvedené v častiach:

Správa automatizovaných úloh programu ABBYY FineReader