Spracovávanie jedného dokumentu programu ABBYY FineReader vo viacerých počítačoch zapojených do siete LAN

Keď je program ABBYY FineReader spustený v rámci lokálnej siete, môžu používatelia na jednotlivých pracovných staniciach používať všetky nástroje a funkcie programu.
Finereader listpicture Spracovávanie jedného dokumentu programu ABBYY FineReader vo viacerých počítačoch zapojených do siete LAN Podrobnejšie informácie sú uvedené v časti Práca v programe ABBYY FineReader.

Pokiaľ sa vyžaduje, aby sa dokument programu ABBYY FineReader používal súčasne na viacerých počítačoch zapojených do siete LAN, treba zohľadňovať toto:

  • Na každom počítači by mala byť nainštalovaná samostatná kópia programu ABBYY FineReader 10.
  • Všetci používatelia musia mať k dokumentu programu ABBYY FineReader plný prístup.
  • Každý používateľ môže k dokumentu pridávať strany a upravovať ich. Ak používateľ pridá nové strany a spustí pre ne proces rozpoznávania textu, program spracuje celý dokument odznova. Žiadny z používateľov nebude môcť upraviť dokument, ak práve prebieha spracovávanie.

    Keď sa farba pozadia zmení na bielu, všetky nástroje v okne Text budú dostupné.

  • Strana dokumentu, ktorú spracováva jeden z používateľov, bude pre ostatných používateľov uzamknutá.
  • Pomocou okna Dokument môžu používatelia sledovať stav dokumentu. Dostupné informácie zahŕňajú názov počítača, na ktorom sa dokument spracováva, ktorý používateľ otvoril stranu, či bola strana už rozpoznaná alebo upravovaná, a pod. Informácie o stave dokumentu zobrazíte tak, že prepnete do zobrazenia Zobraziť podrobnosti.
  • Písma používané v dokumente programu ABBYY FineReader musia byť nainštalované na každom počítači. V opačnom prípade sa môže rozpoznaný text zobraziť nesprávne.

Spracovávanie jedného dokumentu programu ABBYY FineReader vo viacerých počítačoch zapojených do siete LAN