Používanie rovnakých používateľských jazykov a slovníkov vo viacerých počítačoch

V programe ABBYY FineReader 10 môžu tie isté používateľské jazyky a slovníky súčasne používať viacerí používatelia. Viacerí používatelia môžu tiež pridávať slová do tých istých používateľských slovníkov v rámci siete LAN.

Zabezpečenie dostupnosti používateľských jazykov a slovníkov pre viacerých používateľov:

 1. Vytvorte alebo otvorte dokument programu ABBYY FineReader a vyberte požadované možnosti skenovania alebo rozpoznávania OCR.
 2. Skôr, ako vytvoríte používateľský jazyk, určite sieť alebo lokálny priečinok, do ktorého sa majú používateľské jazyky a slovníky ukladať. Používateľské jazyky a slovníky sa štandardne ukladajú do priečinka dokumentov programu ABBYY FineReader.

  Špecifikácia priestoru na ukladanie používateľských jazykov:

  • Vyberte položku Nástroje>Možnosti…, kliknite na kartu Rozšírené a zadajte cestu k priečinku v položke Priečinok s používateľskými jazykmi.

  Špecifikácia priestoru na ukladanie používateľských slovníkov:

  1. Vyberte položku Nástroje>Možnosti…, kliknite na kartu Rozšírené a potom kliknite na tlačidlo Nastavenia kontroly pravopisu…
  2. .
  3. V dialógovom okne Nastavenia kontroly pravopisu kliknite na tlačidlo Prehľadávať… a vyberte požadovaný priečinok.
 3. Uložte možnosti dokumentu programu ABBYY FineReader do súboru *.fbt.
 4. Používatelia, ktorí chcú pracovať s jazykmi a slovníkmi uloženými vo vyššie uvedenom priečinku, by mali počas vytvárania nového dokumentu programu ABBYY FineReader načítať možnosti dokumentu zo súboru *.fbt, aby sa pre všetkých používateľov použila rovnaká cesta k priečinku..

Dôležité! Používatelia by mali mať pre priečinok, v ktorom sú uložené používateľské jazyky a slovníky, povolenie čítať aj zapisovať.

Zoznam dostupných používateľských jazykov môžete zobraziť v dialógovom okne Editor jazykov (vyberte Nástroje>Editor jazykov… a posuňte sa na položku Používateľské jazyky).

Keď je používateľský jazyk používaný viacerými používateľmi, je k dispozícii v režime „len na čítanie“, čo znamená, že používatelia nebudú môcť meniť vlastnosti používateľského jazyka. Slová však možno pridávať a odstraňovať z používateľského slovníka používaného na viacerých počítačoch v sieti LAN.

Keď používateľ pridáva slová alebo upravuje slovník, pre ostatných používateľov je tento slovník uzamknutý. Keď skončí, zmeny budú dostupné všetkým používateľom, ktorí majú prístup k tomuto priečinku na ukladanie jazyka.

Aktualizácia slovníka:

 • Počas kontroly pravopisu (Nástroje>Kontrola pravopisu…) kliknite na tlačidlo Pridať… v dialógovom okne Kontrola pravopisu

  alebo

 • Kliknite na ľubovoľné tlačidlo v dialógovom okne Výber slovníka (Nástroje>Zobraziť slovníky…).

Používanie rovnakých používateľských jazykov a slovníkov vo viacerých počítačoch