Výber používateľského vzoru

Program ABBYY FineReader vám umožňuje používať vzory a tým zvýšiť kvalitu rozpoznávania OCR.

  1. V ponuke Nástroje vyberte možnosť Editor vzorov….
  2. V dialógovom okne Editor vzorov vyberte zo zoznamu dostupných vzorov požadovaný vzor a kliknite na položku Aktivovať.

Dôležité informácie:

  1. Podobné, no rozdielne znaky rozpoznáva program ABBYY FineReader ako jeden a ten istý znak. Napr. rovné úvodzovky (´), ľavé anglické úvodzovky(‘) a pravé anglické úvodzovky (’) sa do vzoru uložia ako jeden znak (rovné úvodzovky). Takže v rozpoznanom texte nebudú nikdy použité pravé a ľavé apostrofy, dokonca ani v prípade použitia možnosti tréningu.
  2. Pri niektorých snímkach znakov program ABBYY FineReader vyberie a určí príslušný znak klávesnice na základe okolitého kontextu. Napríklad snímka malého kruhu bude rozpoznaná ako písmeno O, ak sú okolo neho písmená a ako číslo 0, ak sú okolo číslice.
  3. Vzor možno použiť len pre dokumenty s rovnakým typom písma, veľkosťou písma a rozlíšením ako má dokument, ktorý bol použitý na vytvorenie vzoru.
  4. Ak chcete použiť rovnaký vzor aj neskôr uložte možnosti aktuálneho dokumentu do súboru.

  5. Ak potrebujete rozpoznávať texty s iným typom písma, musíte vybratím možnosti Nepoužívať používateľské vzory v ponuke Nástroje>Možnosti…>Čítať použitie používateľského vzoru zrušiť.

Výber používateľského vzoru