Úprava používateľského vzoru

Môže sa stať, že pred spustením rozpoznávania OCR budete chcieť upraviť novovytvorený vzor. Nesprávne naučený vzor môže mať negatívny vplyv na kvalitu rozpoznávania OCR. Vzor by mal obsahovať iba celé znaky alebo spojenia. Znaky s odseknutými okrajmi a znaky s nesprávnou zhodou písmen by sa mali zo vzoru odstrániť.

  1. V ponuke Nástroje vyberte možnosť Editor vzorov….
  2. V dialógovom okne Editor vzorov vyberte požadovaný vzor a kliknite na tlačidlo Upraviť….
  3. V dialógovom okne Používateľský vzor vyberte požadovaný znak a kliknite na tlačidlo Vlastnosti….
    Do dialógového okna, ktoré sa otvorí, napíšte písmeno zodpovedajúce vybratému znaku a vyberte požadovaný efekt písma (kurzíva, tučné, horný index alebo dolný index).

    Nesprávne naučené znaky odstránite tak, že ich vyberiete a kliknete na tlačidlo Zmazať.

Úprava používateľského vzoru