Naučenie sa používateľských vzorov

 1. Vyberte položku Nástroje>Možnosti… a kliknite na kartu Čítať.
 2. Vyberte možnosť Učiť sa používateľský vzor v časti Tréning.
 3. Kliknite na tlačidlo Editor vzorov….
 4. V dialógovom okne Editor vzorov kliknite na položku Nový….
 5. V dialógovom okne Vytvoriť vzor uveďte názov nového vzoru a kliknite na tlačidlo OK.
 6. Dialógové okná Editor vzorov a Možnosti zatvorte v oboch prípadoch kliknutím na tlačidlo Zavrieť.
 7. V hornej časti okna Snímka na paneli s nástrojmi kliknite na položku Čítať.
  Ak program ABBYY FineReader narazí na neznámy znak, otvorí sa dialógové okno Trénovanie vzoru so zobrazeným neznámym znakom.
  Finereader patterneditordialog Naučenie sa používateľských vzorov
 8. Učenie nových znakov a spojení.

  Spojenie je kombináciou dvoch alebo troch „zlepených“ znakov, napríklad fi, fl, ffi. Tieto znaky je ťažké od seba oddeliť, pretože boli „zlepené“ pri tlači. Preto je lepšie pokladať ich za jeden zložený znak, čím sa dosiahnu lepšie výsledky.

  Poznámka: Slová vytlačené tučným písmom alebo kurzívou, alebo slová nachádzajúce sa v dolnom/hornom indexe je možné zachovať nerozpoznané – pomocou nastavenia v ponuke Efekty.

  Kliknutím na tlačidlo Späť sa vrátite späť na predchádzajúci naučený znak. Rám preskočí späť na predchádzajúce miesto a posledná naučená zodpovedajúca dvojica „snímka znaku – znak klávesnice“ bude zo vzoru odstránená. Tlačidlo Späť funguje iba v rámci jedného slova.

Dôležité!

 • Systém môžete učiť čítať iba tie znaky, ktoré sú zahrnuté v abecede jazyka rozpoznávania. Ak chcete program ABBYY FineReader naučiť čítať znaky, ktoré nemožno zadať prostredníctvom klávesnice, na vyjadrenie týchto neexistujúcich znakov použite kombináciu dvoch znakov, alebo skopírujte požadované znaky z dialógového okna Vloženie znaku, ktoré zobrazíte kliknutím na tlačidlo Finereader dotbutton Naučenie sa používateľských vzorov.
 • Každý vzor môže obsahovať až 1000 nových znakov. Napriek tomu sa snažte vyhýbať vytváraniu prílišného množstva spojení, pretože by to mohlo mať negatívny vplyv na kvalitu rozpoznávania OCR.

Naučenie sa používateľských vzorov