Rozpoznávanie s režimom učenia sa

Režim tréningu sa používa pri práci s:

  • Textami s ozdobnými písmami
  • Textami, ktoré obsahujú neobvyklé znaky (napr. matematické symboly)
  • Rozsiahlymi dokumentmi (viac než sto strán) s nízkou kvalitou tlače

Režim tréningu používajte iba v niektorom z vyššie uvedených prípadov. V opačnom prípade dôjde síce k menšiemu nárastu kvality rozpoznávania, čím sa však predĺži doba spracovávania. Podrobnosti sú uvedené v časti Papierový dokument obsahuje ozdobné (neštandardné) písma.

Rozpoznávanie s režimom učenia sa