Práca v iných aplikáciách

Keď nainštalujete program ABBYY FineReader 10, môžete si vybrať, či chcete funkcie programu integrovať do aplikácií programového balíka Microsoft Office a do Prieskumníka Windows. Pod pojmom integrovať sa rozumie:

 • V aplikáciách Microsoft Word, Microsoft Excel a Microsoft Outlook sa objaví panel nástrojov s funkciami programu ABBYY FineReader 10.
 • Takisto sa zobrazí možnosť ABBYY FineReader 10 v kontextovej ponuke podporovaný formát v Prieskumníkovi Windows.

Výsledky rozpoznávania môžete kontrolovať a upravovať pomocou bežných nástrojov balíka Microsoft Office. Spustite Rýchle úlohy a snímky a súbory PDF otvoríte v programe ABBYY FineReader priamo z Prieskumníka Windows.

Poznámka: Integrácia s Prieskumníkom Windows nie je podporovaná na 64-bitových operačných systémoch.

Rozpoznávanie OCR v dokumente z aplikácie balíka Microsoft Office:

 1. Kliknite na tlačidlo Finereader frbutton Práca v iných aplikáciách, ktoré sa nachádza na lište programu ABBYY FineReader 10.
 2. V dialógovom okne začiarknite príslušné možnosti a kliknite na Spustiť.

Spustí sa program ABBYY FineReader, a po skončení procesu rozpoznávania OCR sa rozpoznaný text otvorí v aktuálnej aplikácii balíka Microsoft Office.

Otvorenie snímky a súboru PDF z Prieskumníka Windows:

 1. Vyberte príslušný súbor.
 2. Z kontextového menu vyberte ABBYY FineReader 10>Otvoriť v programe ABBYY FineReader.

  Poznámka: Tento príkaz je k dispozícii len v takom prípade, že program podporuje vybratý formát súboru.

Spustí sa program ABBYY FineReader 10 a vybratý obrázok sa pridá do nového dokumentu programu ABBYY FineReader. Ak je program ABBYY FineReader 10 už spustený, snímka sa pridá do súčasného dokumentu programu ABBYY FineReader.

Ak sa tlačidlo ABBYY FineReader neobjaví na paneli nástrojov aplikácie z balíka Microsoft Office…

Ak sa panel ABBYY FineReader 10 neobjaví na paneli nástrojov aplikácie z balíka Microsoft Office:

 • Z kontextovej ponuky panela nástrojov vyberte možnosť ABBYY FineReader 10.

Ak možnosť ABBYY FineReader 10 nie je z kontextovej ponuky dostupná, znamená to, že integrácia programu ABBYY FineReader 10 s aplikáciami programového balíka Microsoft Office bola počas vlastnej inštalácie deaktivovaná.

Aktivácia integrácie:

 1. Prejdite na ponuku Pridať alebo odstrániť programy (Štart>Nastavenia>Ovládací panel).

  Poznámka: V operačných systémoch Microsoft Windows Vista a Windows 7 sa tento príkaz nazýva Programy a súčasti.

 2. V zozname nainštalovaných programov vyberte položku ABBYY FineReader 10 a kliknite na tlačidlo Zmeniť.
 3. V dialógovom okne Vlastná inštalácia vyberte požadované súčasti.
 4. Postupujte podľa pokynov inštalačného programu.

Práca v iných aplikáciách