Vytváranie skupiny jazykov

Ak budete pravidelne používať kombináciu určitých jazykov, môžete tieto jazyky kvôli pohodliu zlúčiť do jednej skupiny.

  1. V ponuke Nástroje vyberte možnosť Editor jazykov….
  2. V dialógovom okne Editor jazykov kliknite na položku Nový….
  3. V dialógovom okne Nový jazyk alebo skupina vyberte položku Vytvoriť novú skupinu jazykov a kliknite na tlačidlo OK.
  4. V dialógovom okne Vlastnosti skupiny jazykov zadajte do príslušného poľa názov svojej novej skupiny jazykov a vyberte požadované jazyky.

    Poznámka: Ak viete, že sa v texte nebudú vyskytovať určité znaky, môžete tieto takzvané zakázané znaky priamo špecifikovať. Špecifikácia zakázaných jazykov môže zvýšiť rýchlosť a kvalitu rozpoznávania. Ak chcete určiť zakázané znaky, kliknite na tlačidlo Rozšírené… v dialógovom okne Vlastnosti skupiny jazykov. V dialógovom okne Rozšírené vlastnosti skupiny jazykov zadajte do poľa Zakázané znaky znaky, ktoré chcete zakázať.

  5. Kliknite na tlačidlo OK

Novovytvorená skupina sa pridá do rozbaľovacieho zoznamu Jazyky dokumentu v okne Dokument.

Používateľské skupiny jazykov sa štandardne ukladajú do priečinka dokumentov programu ABBYY FineReader. Ak chcete tento priečinok zmeniť, vyberte položku Nástroje>Možnosti…, kliknite na kartu Rozšírené a v časti Priečinok s používateľskými jazykmi špecifikujte nový priečinok.

Tip. Ak pre daný dokument potrebujete konkrétnu kombináciu jazykov, môžete požadované jazyky vybrať aj priamo, bez toho, aby ste pre ne vytvorili skupinu.

  1. V rozbaľovacom zozname Jazyky dokumentu vyberte položku Ďalšie jazyky…
  2. V dialógovom okne Editor jazykov vyberte možnosť Určiť jazyky ručne.
  3. Vyberte požadované jazyky a kliknite na tlačidlo Zrušiť.

Vytváranie skupiny jazykov